График за обичение на членовете на СИК, както и на избиратели от община Стамболово с машината за гласуване

Файлове:

ОБУЧЕНИЕ  СИК 04_07_21.pdf ОБУЧЕНИЕ СИК 04_07_21.pdf