Достъп до проекта на плана и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността, съгласно изискванията чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Достъп до проекта на плана и до съпътстващата го документация, включително до резултатите от консултациите с обществеността, съгласно изискванията чл. 23, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Файлове:

Приложение-16-22-01-2024-ОУПО Стамболово - Правила и нормативи.pdf Приложение-16-22-01-2024-ОУПО Стамболово - Правила и нормативи.pdf

DOKLAD ZA EO-OUP_Stambolovo-tom I-2024.pdf DOKLAD ZA EO-OUP_Stambolovo-tom I-2024.pdf

DOKLAD ZA EO-OUP_Stambolovo-tom II-2024.pdf DOKLAD ZA EO-OUP_Stambolovo-tom II-2024.pdf

NETEHNICHESKO REZUME_EO_OUP_Stambolovo.pdf NETEHNICHESKO REZUME_EO_OUP_Stambolovo.pdf

ZADANIE ZA OBHVAT_Izmenenie_OUP_Stambolovo-03-02-2024.pdf ZADANIE ZA OBHVAT_Izmenenie_OUP_Stambolovo-03-02-2024.pdf

Prilojenie_16_27-11-2023-Shema_Fotovoltaici_Izmenenie_low_res.jpg Prilojenie_16_27-11-2023-Shema_Fotovoltaici_Izmenenie_low_res.jpg

Prilojenie_16_27-11-2023-6_low_res.jpg Prilojenie_16_27-11-2023-6_low_res.jpg

Prilojenie_16_Balans_Stambolovo_20_11_2023 fotovoltaici_Izmenenie_Pp.xls Prilojenie_16_Balans_Stambolovo_20_11_2023 fotovoltaici_Izmenenie_Pp.xls