Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА

На основание чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, се публикува настоящата справка относно това, че няма постъпили предложения и становища по публикувания на 31.07.2023 г. на официалната интернет страница на община Стамболово проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Стамболово.