Програма за овладяване на популацията на безстопанисваните кучета на територията на Община Стамболово

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА И МОТИВИ за Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Стамболово, изготвена в изпълнение на чл.40, ал.1, ал.2 , ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и обхваща периода 2021-2024 г.  се публикуват  на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалният кодекс

       Мнения, становища и препоръки към предложената нова програма, може да се изпращат на имейла на община Стамболово - [email protected] или писмено в деловодството на общината.

Файлове: