ПРОЕКТ на План за действие на община Стамболово в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2024- 2027 г.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на План за действие на община Стамболово в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2024- 2027 г.

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6362, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

Файлове:

Dokladna zapiska-2024.doc Dokladna zapiska-2024.doc

План за ромите 2024-2027.docx План за ромите 2024-2027.docx

мотиви.docx мотиви.docx

Таблица план роми 2024-2027.doc Таблица план роми 2024-2027.doc