Докладна записка относно изменение и допълване на Приложение №1 към чл.34, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стамболово

Файлове: