Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на територията на община Стамболово /НУОП/

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Стамболово предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект на изменение и допълнение на Наредба за общинските пътища на територията на община Стамболово.

 

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на наредбата на следния е-mail: [email protected] или в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на Община Стамболово на адрес: 6302, с. Стамболово, област Хасково, в рамките на работното време от 8.00 часа до 16.30 часа.

 

Проектът на Докладна записка на кмета на община Стамболово, заедно с мотивите относно проект на изменение и допълнение на Наредба за общинските пътища на територията на община Стамболово.

Файлове:

Докладна записка НУОП.pdf Докладна записка НУОП.pdf