Парламентарни избори на 2 април 2023 г.

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.                  

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.


Гласуване по настоящ адрес

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

 


Заповед за образуване на избирателни секции

Заповед на Кмета на Община Стамболово за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК на Община Стамболово за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2023 г

Покана до партиите за консултации за състав на СИК  на 24.02.2023 г. от 10.00 часа в заседателна зала №20 на общинска администрация Стамболово.

Избирателни секции със създадени условия за гласуване на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Заповед за образуване на подвижни избирателни секции (ПСИК)

СПИСЪК на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

!!! Получаване на изборни книжа и материали на 1 април 2023 г. !!!

ТРАНСПОРТЕН ГРАФИК за доставка на СУЕМГ за гласуване в изборите на 02.04.2023 г