Парламентарни избори - 11 юли 2021 г.

Избори за Народно събрание - ЦИК


 

Гласуване на хора с увреждания

 

Гласуване на избиратели поставени под карантина или изолация

 

Гласуване с машина


Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
     
  • Чрез SMS
    Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.                  
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
    Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 


Заповед на Кмета на Община Стамболово за образуване на избирателни секции

Заповед на Кмета на Община Стамболово за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК на Община Стамболово за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г.

Решение №18 на РИК Хасково, относно разпределението на местата на СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на Община Стамболово

Приложение №1 към Решение №18 от 28.05.2021 г.

Консултации за сформиране съставите на СИК и ПСИК в община Стамболово

Решение № 92-НС от 23.06.2021 г. на РИК Хасково за образуване на подвижни избирателни секции в община Стамболово

Заповед № 189 от 24.06.2021 г. на кмета на община Стамболово за обхват на определените от РИК подвижни избирателни секции за избори за народни представители на 11.07.2021 г.

Покана до партиите за консултации за състав на ПСИК  на 28.06.2021 г. от 10.00 часа в сградата на община Стамболово.

График за обучение на членовете на СИК, както и на избиратели от община Стамболово с машината за гласуване

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.