Възстановява се провеждането на изнесени приемни в различни населени места в страната.

Изображение 2398

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО,

 

Уведомяваме ви, че Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на Службата. По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от ПРСР. Те ще бъдат на Ваше разположение в следните населени места на община Стамболово:

  • на 09.07.2021 г. в Кметството в с. Пчелари от 10:00-13:00 ч.
  • на 09.07.2021 г. в Кметството в с. Долно черковище от 14:00-17:00 ч.
  • на 20.07.2021 г. в Кметството в с. Лясковец от 10:00-13:00 ч.
  • на 20.07.2021 г. в Кметството в с. Долно Ботево от 14:00-17:00 ч.
  • на 22.07.2021 г. в Кметството в с. Малък извор от 10:00-13:00 ч.

Графикът за провеждане на изнесените приемни в други населени места в община Стамболово се актуализира периодично, за което ще бъдете уведомени своевременно.

 

Оставаме на Ваше разположение за възникнали въпроси.

За повече информация: 0885/ 852195 и 0876/ 219849

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО