Талантливите младежи на Стамболово впечатляват журито в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“

Изображение 3985

Проведе се общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, в изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия за обучение на подрастващите за поведение и действия при извънредни ситуации.

В конкурсите участваха деца и ученици от детските и учебни заведения на територията на община Стамболово.

Рисунките бяха класирани в три възрастови групи:

І група – от 7 до 10 години

ІІ група – от 11 до 13 години

ІІІ група – от 14 до 18 години

 

Комисията, която оценяваше рисунките се затрудни при класирането на най-хубавите рисунки, тъй като повечето творби бяха изключително професионално нарисувани от даровитите деца на община Стамболово.

Класирани рисунки по категории и по възрастови групи за 2024 г. от община Стамболово

I група

I място:    Чидем Исмаилова-СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Мирел Ахмед Ахмед –ДГ,,Звездичка“ с.Стамболово

II място:  Дамла Осман Осман-ДГ с. Малък извор

                 Неджат Неджат-СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

 

III място: Есин Ерхан Тахир- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Мейра Ибрахим Себахтин- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

 

II група

I място:   Съла Себат Сюлейман-ОУс.Силен

                Анъл Ахмед Осман- ОУс.Силен

               Гамзе Хакиф Нури- ОУс.Силен

 

               

            

II място:  Мейра Халил Халил-   СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Диляра Басри Чалъшкан-ОУ с.Долно Ботево

                Ебру Назиф Хасан--   СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

           

III място:Дамла Селиме Кадир- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Наз Керим Дургут- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Гизем Али Юсеин-ОУ с.Силен

               

 

III група

I място:   Бурчин Нурхан Исмаилова- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Елиф Джемил Мустафа -СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Сибел Шенол Мехмед- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

 

II място: Филдане Исмаил Байрям- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Мелих Наджи Наим-ОУ с.Силен

 

          

III място: Седеф Неджиб Неждет- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Елис Фари Емин-ОУ с.Силен