С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СТАРТИРАХА ПУБЛИЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

С ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СТАРТИРАХА ПУБЛИЧНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

Днес, 12 март 2024 г., Областен информационен център – Хасково проведе публична консултация с широката общественост на община Стамболово за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“. Присъстваха представители на общинската администрация, институции, организации и граждани.

Концепцията включва изпълнението на инфраструктурни инвестиции, спортни, социални и културни инициативи, и устойчиво развитие на региона, и е насочена към преодоляване на икономическото неравенство и липсата на икономически възможности в региона. Тази концепция се стреми да създаде нови работни места, да подкрепи местните предприемачи и да насърчи икономическото развитие чрез туризъм, иновации и селско стопанство.

                Дейностите, които ще се изпълняват на територията на община Стамболово са:

  • Изграждане на фестивален комплекс и екопътеки. Под дейности: Създаване на разнообразна програма за събития и фестивали; Промоция на екопътеките и маршрутите; Организиране на откриващи събития; Създаване на туристически маркетинг план, Разработване на маркетинг стратегия, включително дигитален маркетинг, рекламни кампании и сътрудничество с туроператори.
  • Ново строителство на общинска здравна служба в с. Долно Ботево и мобилни кабинети в подкрепа на провеждане на информационни кампании и профилактика в община Стамболово.
  • Основен ремонт на Общинска двуетажна сграда в с. Пчелари и превръщането ѝ в туристически център.

Презентация на (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0141 „Област Хасково като иновативен и динамичен логистичен център за икономическа активност и развитие на конгресен, събитиен и алтернативен туризъм в единна екосистема от местно, регионално, национално и международно значение“ можете да намерите на следните линкове: 

Презентация във Фейсбук: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02bTrVrwEmpxaeVUPLUnZmapcgBk6KFQJBENCaexbB4CTxPcNUW27qsnRoJewrGoixl&id=100064420671880

Презентация в Гугъл драйв:

https://drive.google.com/file/d/1IpBMHJnSKlounbkv_PPk2nXidRcG4akB/view?fbclid=IwAR18PktUZZJ2-S8Ch22nZ08-5W5xBoy2aMAQyBZS_nwDoCnCv2xxNYW2nZM

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като до 25 март 2024 г. попълни следната анкета:  https://docs.google.com/forms/d/1yoa2OH4XNvgU3_WgGsKR4buzPrJFzaRs3JC_vV6AU2k/edit