Проектът „ Патронажна грижа + в община Стамболово“ се удължава до 16.04.2023 г.

Изображение 2857

Във връзка с изпълнение на Проект „ Патронажна грижа + община Стамболово“, административен договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Ви информираме, че се удължава срока на проекта с Допълнително споразумение № 01 към Договор № BG05M90P001-6.002-0209-C01 по Проект № BG05M9OP001-6.004-0189-C01 на основание чл. 3.49 от Административен договор по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“.

 

Подписаното Допълнително споразумение урежда следните промени в договора:

 

  1. Срок на изпълнение на договора – продължителността на предоставяната услуга се удължава до 16.04.2023 г.
  1. Общата стойност на проекта става 41 422,10 лв.

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.