Приготвяне на сарми по турска традиция по дейност 4 от проект,,Творческо пространство за нашите деца” Договор № БС 33.19-1-025/29.09.2020г.

6.png

Децата от филиал,,Ежко Бежко”с.Пчелари днес 12.02.2021г. показаха как се приготвят лозови сарми по турски обичай.Събитието-приготвяне на сарми е заложено в дейност 4,,Организиране и реализиране на традициите на трите етноса-българския,турския и ромския”.Ръководител на групата деца от филиал ,,Ежко Бежко” е г-жа С.Емин.На мероприятието присъстваха заместник кмета на община Стамболово-Р.Мехмед,Главен експерт,,Образование,спорт и младежки дейности”-Ю.Молла-Ръководител на проекта и директорката на ДГ,,Звездичка”-М.Коджабашева-Координатор на проекта.

Малките дечица с усмивка и радостно настроение показаха умението си как се приготвят лозови сарми.Клуб,,Сръчни ръчички” под ръководството на г-жа С.Емин, са подготвили много красив декор за ястието.Бяха наредени така наречените ,,синии”върху които се приготвят сармите.

Бяха постлани турски черги.Децата насядоха около синиите и с чевръстите си ръчички показаха традицията-приготвяне на сарми.

Сармите са ястие от завита в листа плънка.Основната съставка на плънката е ориз.Листата най-често са лозови,понякога и зелеви.В България познаваме сармите като типично българско ястие,но те са традиционни  и много популярни в съседните ни страни-Турция,Гърция,Румъния и много други европейски и азиатски държави.Събитието беше пропито от много емоции и удовлетворени детски усмивки.

Ръководителят на проекта г-жа Молла приветства малчуганите от клуб,,Сръчни ръчички” за отличното представяне на ястието и им пожела още по-големи успехи занапред.Приветствие имаше и от директорката на ДГ,,Звездичка”.Празникът завърши с много радости и позитивни моменти.


Файлове: