Подписване на партньорско споразумение между Община Стамболово, Съюз за възстановяване и развитие гр. Хасково, Каймакамство Люлебургаз и Община Ахметбей

Изображение 3508

В община Стамболово се подписа партньорско споразумение между Община Стамболово- представлявана от Аднан Йълдъз, Съюз за възстановяване и развитие гр. Хасково- представляван от Иванка Душкова, Каймакамство Люлебургаз – представлявано от Салих Юдже и Община Ахметбей- представлявана от Мустафа Алтънташ, участващи в идея за проект  по Териториалната стратегия на Програма INTERREG VI-A ИПП България Турция 2021-2027 г. С подписването му партньорите се ангажират да участват в изпълнението на проекта, озаглавен „Тouraccess“.

Проведе се ползотворен и детайлен разговор за заложените в проектното предложение инфраструктурни дейности и провеждането на рекламни кампании за подобряване на информираността сред заинтересованите страни от двете страни на границата, обхващаща ключовите обекти, включени в трансграничните маршрути.

Представителите на институциите обсъдиха възможностите за реализация на бъдещи съвместни културни събития и работа по проекти.

След като Съветът за управление прегледа и одобри подадената проектна концесия, която трябва да  допринася за постигането на Стратегическа цел 1 на Териториалната стратегия, партньорите ще могат да участват в следващия етап на кандидатстване като подадат пълни проектни предложения.