Почасови услуги за деца в Детски кът Стамболово

Почасови услуги за деца в Детски кът Стамболово

                                            

Служители на община Стамболово се възползват от услугите предоставяни в новосъздаденият Детски кът в сградата на общинска администрация Стамболово, по проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Създадена е приятна среда за работа с деца чрез ремонт на помещението предвидено за детски кът, като са обособени зони за различните възрастови групи. Удобства на децата създава и закупеното по проекта детско оборудване – игри, пъзели, конструктори, пособия за рисуване и др.

Двама обучени детегледачи, назначени по проекта предоставят почасови услуги на децата на общинските служители, осигурявайки им ежедневни интересни занимания.

Предоставянето на почасови услуги за деца улесни достъпа до заетост на работещите родители и намали отсъствието им от работа. По този начин те съчетават семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила. Към настоящия момент от услугата се възползват 21 деца на 18 служители на община Стамболово.