ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020 г.“

Във връзка с подписан Договор № ФС01-0496/24.04.2020 г. от 01.05.2020 г. стартират дейности по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ в Община Стамболово на телефони - 088 686 55 01 или 03721/2227 може да се подава информация от и за лица попадащи в целевите групи в рамките на работния ден от 8.00 до 16.30 часа до 01.05.2020 г. При наличие на свободни места, информация може да се подава и след тази дата.   

Програмата се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

 

Цели на проекта:

Подпомагане на уязвими лица от целевите групи в период на обявено извънредно положение на територията на Република България в условията на световна пандемия. С цел опазване на рисковите групи и спазване на противоепидемичните мерки ще се предоставя топъл обяд и съпътстваща подкрепа. Осигуряването на съдействие при пазаруване на най – необходимото – лекарства и хранителни продукти, в ежедневието на целевите групи ще допринесе за изпълнение на заложените в страната  противоепидемични мерки, ще се ограничи потока на хора и ще се подпомогнат и осигурят най – нуждаещите се.

По проекта ще бъдат подпомогнати 170 представители на целевите групи за период от 33 работни дни /от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г./

Целевите групи са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната,  за времето, в което са поставени под задължителна карантина. 
  •  Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. 
  •  Лица, кои поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности  от храна.