Община Стамболово спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

zanimalna (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

Община Стамболово спечели проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096 на стойност 58 068.50 лева, което е 100 % безвъзмездна финансова помощ.

В проекта се предвижда създаване на детски кът за децата на служителите от Общинска администрация Стамболово. Ще бъде извършен ремонт и обзавеждане на помещение собственост на общината с цел адаптирането му за почасови грижи за деца, което се намира в непосредствена близост до работното място на служителите.

Целта на проекта е предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите от общинска администрация Стамболово, осигурявайки кът за деца на работното място. Това ще улесни достъпа до заетост на работещите родители и ще намали отсъствието им от работа. По този начин се съчетава семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Проекта ще бъде изпълнен в рамките на 15 месеца.