ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

                                                                                                                                                                                                                                                                  ​        

КМЕТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 

На 01.06.2021 г. кмета на община Стамболово Г-н Аднан Йълдъз подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 за изпълнение на проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 58 068.50 лева, от които 49 358,23 лв. европейско финансиране и 8 710,27 лв. национално финансиране.

Предвижда се създаване на детски кът за децата на служителите от Общинска администрация Стамболово. Ще бъде извършен ремонт и обзавеждане на помещение собственост на общината с цел адаптирането му за почасови грижи за деца, което се намира в непосредствена близост до работното място на служителите. Почасовите грижи за децата на служителите на община Стамболово ще бъдат предоставяни от две лица, които ще бъдат назначени на пълен работен ден за дванадесет месеца.

Целта на проекта е предоставяне на възможности за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на служителите от общинска администрация Стамболово, осигурявайки кът за деца на работното място. Това ще улесни достъпа до заетост на работещите родители и ще намали отсъствието им от работа. По този начин се съчетава семейния с професионалния живот, което осигурява по-голям ресурс от кадри и по-мотивирана и по-производителна работна сила.

Изпълнението на горепосочените цели ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация, а от друга страна ще повиши производителността на труда като се намали броя на закъсненията и отсъствията от работа и се повиши мотивацията на заетите лица (родители).

Резултатите, които ще бъдат постигнати с проекта са: Извършен текущ ремонт на помещението, предвидено за обособяване на детски кът ; Оборудван и обзаведен детски кът; Създадени подходящи условия в помещението, предвидено за почасово полагане на грижи за деца; Подбрани безработните лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца в детския кът; Наети две безработни лица на пълен работен ден за дванадесет месеца; Предоставени почасови грижи на двадесет броя деца на служители.

Проекта ще бъде изпълнен в рамките на 15 месеца.

Начало: 01.06.2021 г.

Край: 01.09.2022 г.