Община Стамболово организира информационна среща за кандидатстване с проекти за поставяне на фотоволтаични системи на жилищни сгради

Изображение 3334

Община Стамболово организира информационна среща за представяне на възможностите за кандидатстване с проекти. На срещата ще се даде информация за програмата за поставяне на фотоволтаични системи на жилищни сгради за производство на електроенергия за собствени нужди и начина за кандидатстване с проекти.

Срещата е отворена за всички граждани и ще се състои на 26.06.2023 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на общинска администрация Стамболово.