Община Стамболово инвестира за бъдещето на спорта

Изображение 3849

За близо 1 500 000 лв. ще бъде изграден нов физкултурен салон в Стамболово. Средствата са по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за  периода 2024-2027 г.  Проекта обхваща изграждането на нов физкултурен салон като по този начин се цели осигуряването на модерни и безопасни условия  за спортуване на учениците от Средно училище "Св. Климент Охридски" с.Стамболово. Ще бъдат създадени условия, в които всеки ученик ще може да развива своите спортни умения и интереси в подходяща и безопасна среда.

Община Стамболово продължава да работи в насока към подобряването на спортната инфраструктура, подчертавайки значението на спорта не само в образователния процес, но и насърчаването на физическата активност сред младите хора.