Кметът на община Стамболово и фирмите ,,Бялтекс“ ,,Стройтим“ „Гравелита“ и ,,Дизайн комфорт“ продължават да радват детски сърца в общината

Изображение 3732

             Днес 21.12.2023 продължи инициативата да се зарадват детски сърца  в община Стамболово. Кметът на община Стамболово г-н Аднан Йълдъз съвместно със Юмер Тасим – управител на фирма ,,Бялтекс“ посетиха ДГ ,,Мечо Пух“ с. Силен и зарадваха малчуганите с подаръци и лакомства. Г-н Аднан Йълдъз отправи пожелания за предстоящите коледни и новогодишни празници към децата и целият екип на детските градини. Заместник кметът Рушен Мехмед  съвместно с г-н Седат Юмер – управител на фирма ,, Дизайн комфорт“ и г-жа Юркюш Молла - Главен експерт ,,ОСМД“ от общинска администрация, посетиха ДГ ,,Светулчица“ с. Лясковец и изненадаха най - малките деца с коледни подаръци. Инициативата продължи във ДГ ,,Звездичка“ с. Стамболово с посещението на децата от Председателя на Общинския съвет г-н Ербил Халим и г-н Халил Якуб управител на фирма ,,Стройтим“ и г-жа Тодорка Христова, които зарадваха децата в градината с много подаръци и емоции. Инициативата продължи с коледни подаръци от името на кмета и Стоян Джамбазов - управител на фирма "Гравелита" във  филиал ,,Незабравка“ с. Жълти бряг, където  в навечерието на светлите християнски празници подарък имаше за всяко дете, коледно пакетче със сладки лакомства и плодове от името на кмета на община Стамболово - Аднан Йълдъз. Музика, песни, танци, коледни стихчета изпълваха с празничност детските градини.  Така настроението на всички се приповдигна още повече, а най-радостни от получените подаръци, разбира се, бяха малчуганите!