Кметът Аднан Йълдъз присъства на партньорски форум по Програма България - Турция 2021-2027 г.

Изображение 3322

Кмета на община Стамболово и общински служители присъстваха на партньорски форум, организиран от Оперативното звено на Програма България-Турция 2021-2027 г. по Първата покана за набиране на проектни идеи по Териториалната стратегия, който се проведе на 8 юни 2023 г. в гр. Къркларели, Турция, в Културния център на университета Къркларели.

Партньорският форум бе насочен към потенциалните кандидати от трансграничния регион с цел да създадат мрежи и партньорства, както и да осигури подкрепа при генерирането на идеи за проекти, насочени към постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж.

След официалната част бе проведен панел с участниците, включващ представяне на партньорите, представяне на проектни идеи и идентифициране на потенциални партньори от бенефициентите. Проведен бе семинар за намиране на партньори-Кръгли маси, на които бяха обсъдени конкретни проектни идеи.

Делегацията от община Стамболово посети и дългогодишния си партньор община Ахметбей, където бе проведена работна среща и бяха обсъдени конкретни възможности за съвместна работа.