КЛЮЧОВИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО С БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ

КЛЮЧОВИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТАМБОЛОВО С БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ

Община Стамболово предоставя безплатна интернет връзка на 10 ключови за обществеността места, със средства спечелени по проекта WiFi4EU на Европейската комисия. Проектът е за 3 години, а след изтичането му общината ще поддържа безплатната услуга.

Свободно в мрежата ще сърфират посетителите на селата "Гледка", "Долно Ботево", "Жълти бряг", "Лясковец", "Малък извор", "Поповец", "Пчелари", "Силен", "Стамболово" и "Царева поляна", които отговарят на минималните технически изисквания на Европейската комисия. Точките за WiFi са достъпни пред кметствата и околността на горе упоменатитие населени места, като в с. Долно Ботево, точката е инсталирана в сградата на читалището.

WiFi4EU е по инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел и е предназначена за граждани и посетители на ЕС, които ще имат безплатен достъп до безжичен интернет на обществени места. Реализацията на този проект дава възможност, както на жителите така и на гостите на Община Стамболово, да бъдат на клик разстояние от мрежата в който и да е било друг европейски град. Първоначалната регистрация в системата дава опция за запаметяване, което означава, че няма да се налага при пътуване да бъде правена нова такава в друго населено място, предлагащ същата услуга. Безвъзмездните средства по споразумението са под формата на ваучер с еднократна сума в размер на 15 000 евро. Стойността на ваучера ще бъде изплатена от Европейската комисия направо на дружеството за инсталиране на WiFi, след като Европейската комисия получи потвърждение, че WiFi4EU точката за достъп функционира.