ДГ,,Звездичка” ,община Стамболово успешно приключи проекта ,,Творческо пространство за нашите деца” ,Договор № БС33.19-1-025/29.09.2020 г. ,по процедура 33.19-2020-Приоритет 1 в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малци

ДГ,,Звездичка” ,община Стамболово успешно приключи проекта ,,Творческо пространство за нашите деца” ,Договор № БС33.19-1-025/29.09.2020 г. ,по процедура 33.19-2020-Приоритет 1 в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малци

ДГ,,Звездичка”,община Стамболово успешно приключи проекта,,Творческо пространство за нашите деца”,Договор № БС33.19-1-025/29.09.2020 г.,по процедура 33.19-2020-Приоритет 1 в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Настоящият проект,,Творческо пространство за нашите деца” се реализира на територията на община Стамболово в ДГ,,Звездичка” и филиали.Продължителността на изпълнението му беше 9 месеца.

Участие взеха 45 деца в 4 клуба по интереси.

Основната цел беше реализирана чрез подобряване условията за равен достъп до образование,традиции и умения чрез допълнителни занимания на деца,чийто майчин език не е български.Даде се възможност да се мотивират децата от ромски произход ,да участват активно в творческия процес,да променят отношението си към образованието в резултат на по-добра подготовка и занимания,като развиха уменията си в областта на изкуствата.Чрез реализирането на проекта беше изградено българско национално самосъзнание у децата от различните етноси.

Реализираха се следните дейности по проекта:

1.Организация и управление.

2.Информация и публичност.

3.Опазване и съхранение на природните забележителности чрез екологични инициативи.

4.Организиране и реализиране на традициите на трите етноса-български,турски,ромски.

5.Организиране и реализиране на празник,,В ритъма на многообразието”.

6.Организиране и реализиране на празник,,Гергьовден,Хъдърлез,Ерделез”.

Предвидените средства за община Стамболово бяха в размер на 12 515 лв.

Срокът за изпълнение на проекта се удължи до 10.11.2021г.поради пандемията в страната.