„Детски кът Стамболово“ отвори врати

„Детски кът Стамболово“ отвори врати

                                          

„Детски кът Стамболово“ отвори врати

Детски кът в сградата на общинска администрация Стамболово отвори врати. Детският кът е създаден по проект „Детски кът Стамболово”,  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.096-0014-С01 от 01.06.2021 г, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.096 „Детски кътове“, реализирана с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на Европейския съюз. Проектът е насочен към осигуряване на почасови грижи за децата на служителите в община Стамболово.

Детският кът се намира на четвърти етаж в сградата на общинска администрация. С цел адаптиране на помещението за почасови грижи за деца, бе извършен текущ ремонт и подходящо оборудване и обзавеждане. В детския кът са обособени отделни зони за различните възрастови групи деца. За създаване на приятна среда за децата, бяха закупени детски масички, столчета, игри, пъзели, дъска сметало, конструктори, материали за рисуване – флумастери, моливи, книжки и др.

Създадения детски кът в сградата на общинска администрация ще подпомогне родителите в грижите за децата им, като по този начин ще допринесе за тяхната по-добра професионална реализация и ще улесни достъпа до заетост на работещите родители, както и ще намали отсъствието им от работа.