Детски кът на работното място

Детски кът на работното място

          

Детски кът на работното място - това вече е факт в сградата на община Стамболово. 18 родители към момента са се възползвали от почасовите грижи, предоставяни в детския кът за децата си. Идеята на занималнята е служителите да бъдат спокойни, докато работят.

Всяка сутрин в 8.00 часа детски кът Стамболово отваря врати за децата на служителите от общинската администрация, които са на възраст между 3 и 12 години.

В детския кът са обособени две зони – за по-малките и за по-големите деца, като заниманията са съобразени с нуждите и възрастта на децата. Има обособен кът, където по-малките могат да се занимават с индивидуални или групови игри и рисуване. А в другия кът - децата  в по-голямата възрастова група от 7 до 12 години, могат да подготвят своите домашни или да играят занимателни игри.

Освен игри и забавление, децата в детския кът получават нещо още по-ценно - приятелство и любов от двама обучени детегледачи.

Детският кът в Стамболово е създаден по проект „Детски кът Стамболово“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура ДЕТСКИ КЪТОВЕ BG05M9OP001-1.096, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е със срок от 15 месеца.

Интересът към детския кът расте и услугата ще продължи и след приключване на проекта.