Децата от община Стамболово превърнаха празниците 'Гергьовден, Хъдърлез и Ерделез' в незабравимо шоу на културното разнообразие

Изображение 3174

Днес 10.05.2023г. се проведе общинско културно мероприятие по случай Гергьовден, Хъдърлез и Ерделез. Това е празник, който обединява носителите на етнокултурни различия. Както различните цветя цъфтят в една градина, така и хора с различен произход живеят в нашата Родина България. Българи, роми, турци, арменци, евреи и представители на други етноси от векове са заедно в границите на българската държава. Общият език, на който те разговарят помежду си, е българският, но всяка етническа група има и свой собствен език, свои приказки и песни, свои обичаи и празници. Но един празник ,Гергьовден, Хъдърлез, Ерделез се празнува както от българи, така и от турци и от роми. Този празник се свързва със събуждането на природата ,с времето, когато горите, ливадите и нивите се раззеленяват. Във фолклорната програма участваха деца от ДГ,, Звездичка“ и прилежащите и филиали във с.Лясковец, с.Жълти бряг, с.Голям извор, с.Малък извор, с.Силен и с.Стамболово. Малките лазарки от ДГ,, Незабравка “изпяха песен на лазарките .С музикалната игра ,,Изгубила е Веселинка коланче“ ни поздравиха децата от 1 и 2 група от с.Стамболово. Весело хорце представиха малчуганите от подготвителна група с .Стамболово. Участниците от ДГ ,,Слънце“ с. Голям извор представиха ромски танц ,който се изпълнява на Ерделез . Хорцето ,,Тамбурата пее“ представиха децата от ДГ,,Дъга“ с. Малък извор. На 6 май се празнува деня на Свети Георги-Ден на храбростта и празник на Българската армия. А турското население  в община Стамболово празнува Хъдърлез. Празникът е посветен на двама мюсюлмански светци-Хъдър и Иляз,покровители на хората, животните и плодородието. Децата от ДГ,, Мечо Пух“ с. Силен представиха традиционния обичай –турска къна. А малчуганите от ДГ,,Светулчица “с. Лясковец ни изтанцуваха турския танц,,Халалай“.Накрая на тържеството кметът на община Стамболово Аднан Йълдъз поздрави с думите:“Развълнуван съм от концерта и ви поздравявам, беше уникално. Географските ширини, в които живеем, са много специфични и именно този празник показва това. Етносите, които живеят заедно в нашата община, показват едно богато разнообразие и един голям букет от културни ценности”.

Кметът награди участниците с плакет –статуетка за активно участие в празника Гергьовден, Хъдърлез и Ерделез. На събитието присъстваха зам. кметът Р. Мехмед, Председателят на ОБС-Стамболово- Ербил Халим, Ю.Молла-Главен експерт ,,Образование, спорт и младежки дейности“, Р. Халим- Старши счетоводител на образованието както и много родители и гости на общината.

Програмата завърши със изиграване на общо хоро от всички малчугани на общината.