Децата на община Стамболово участват в конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата"

Изображение 2687

Проведе се общински етап на Националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, в изпълнение на изискванията на Закона за защита при бедствия за обучение на подрастващите за поведение и действия при извънредни ситуации.

В конкурсите участваха деца и ученици от детските и учебни заведения на територията на община Стамболово.

Рисунките бяха класирани в три възрастови групи:

І група – от 7 до 10 години

ІІ група – от 11 до 13 години

ІІІ група – от 14 до 18 години

 

Комисията, която оценяваше рисунките се затрудни при класирането на най-хубавите рисунки, тъй като повечето творби бяха изключително професионално нарисувани от даровитите деца на община Стамболово.

Класирани рисунки по категории и по възрастови групи за 2022 г. от община Стамболово

I група

I място:    Мейра Халил Халил-СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Ейлем Халибрям Емин-ДГ с.Силен

                 Кюбра Али Юмер-ДГ с.Малък извор

                 Берен Мюмюн Мехмед-ДГ с.Стамболово

                 Бурак Бекир Неджиб- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

             

II място:  Себастиян Раймунд Алеманов-ДГ с. Стамболово

                 Наз Керим Дургут-СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Ебру Назиф Хасан- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                 Бюшра Али Юмер- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

 

III място: Умут Самет Халил-ДГс.Стамболово

                 Неджат Айкач Неджат- ДГс.Стамболово

                 Симге Расим Тасим- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

 

II група

I място:   Джансу Ахмед Мехмед-ОУс.Силен

                Ефе Али Юсеин- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Мелек Юсуф Айдън-ОУ с.Силен

                Йозге Йозджан Юмеросман- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

            

II място:  Ясемин Ерай Алиосман-   СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Бурчин Нурхан Исмаилова- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Алейна Мустафа Юнус- ОУ с.Силен

           

III място:Симон Варужан Симон- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Сезен Исмет Реджеб- ОУ с.Силен

                Едже Хашим Мехмед- ОУ с.Силен

 

III група

I място:   Нургюл Метин Халил- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Мелиса Шенол Мехмед -СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

                Сибел Шенол Мехмед- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

 

II място: Бахрие Мустафа Дуран- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово

          

III място: Йозге Йозджан Юмеросман- СУ,,Св.Кл.Охридски“с.Стамболово