Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

НАРЕДБА

за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Стамболово

На основание чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията

Файлове:

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.pdf Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях.pdf