Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

НАРЕДБА

за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Стамболово

На основание чл.225а, ал.3 от Закона за устройство на територията

Файлове: