Избирателни списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Файлове:

Избирателен списък за произвеждане на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г. Избирателен списък за произвеждане на избори за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г. Избирателен списък за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент на 9 юни 2024 г.