Сайтът е в процес на обновяване!

Декларации по ЗПКОНПИ Общинска администрация

Регистърът на декларации по ЗПКОНПИ позволява да намерите подадените декларации по години. Изберете година на подаване на декларация и по желание - име (или част от име) на лицето, след което натиснете бутон "Търси".

Айлин Алтън

Aylin_Altan_t1.pdf Aylin_Altan_t1.pdf

Aylin Altun t2.pdf Aylin Altun t2.pdf

Айтен Ахмед

Ayten Ahmed t1.pdf Ayten Ahmed t1.pdf

Ayten Ahmed t2.pdf Ayten Ahmed t2.pdf

Антоанета Рамадан

Antoaneta_Ramadan_t1.pdf Antoaneta_Ramadan_t1.pdf

Antoaneta Ramadan t2.pdf Antoaneta Ramadan t2.pdf

Ахмед Ахмед

Ahmed_Ahmed_t1.pdf Ahmed_Ahmed_t1.pdf

Ahmed Ahmed t2.pdf Ahmed Ahmed t2.pdf

Геновева Димитрова

Genoveva_Dimitrova_t1.pdf Genoveva_Dimitrova_t1.pdf

Genoveva Dimitrova t2.pdf Genoveva Dimitrova t2.pdf

Гергана Михайлова

Gergana_Mihaylova_t1.pdf Gergana_Mihaylova_t1.pdf

Gergana Mihaylova t2.pdf Gergana Mihaylova t2.pdf

Гюлназ Акиф

Gyulnaz_Akif_t1.pdf Gyulnaz_Akif_t1.pdf

Gyulnaz Akif t2.pdf Gyulnaz Akif t2.pdf

Гюлтен Бекир

Gyulten_Bekir_t1.pdf Gyulten_Bekir_t1.pdf

Gulten Bekir t2.pdf Gulten Bekir t2.pdf

Гюсюм Сабри

Gyusyum_Sabri_t1.pdf Gyusyum_Sabri_t1.pdf

Gusum Sabri t2.pdf Gusum Sabri t2.pdf

Джеврие Фахри

Djevrie Fahri t1.pdf Djevrie Fahri t1.pdf

Djevrie Fahri t2.pdf Djevrie Fahri t2.pdf

Джейхан Джебели

Dzheyhan_Dzhebeli_t1.pdf Dzheyhan_Dzhebeli_t1.pdf

Djeyhan Djebeli t2.pdf Djeyhan Djebeli t2.pdf

Ермет Арабаджи

Ermet_Arabadji_t1.pdf Ermet_Arabadji_t1.pdf

Ermet Arabadji t2.pdf Ermet Arabadji t2.pdf

Затие Мехмед

Zatie_Mehmed_t1.pdf Zatie_Mehmed_t1.pdf

Zatie Mehmed t2.pdf Zatie Mehmed t2.pdf

Кезбан Ахмед

Kezban Ahmed t1.pdf Kezban Ahmed t1.pdf

Kezban Ahmed t2.pdf Kezban Ahmed t2.pdf

Кера Делчева

Kera_Delcheva_t1.pdf Kera_Delcheva_t1.pdf

Kera Delcheva t2.pdf Kera Delcheva t2.pdf

Кязим Мехмед Йълдъз

ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t2.pdf ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t2.pdf

ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t1.pdf ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t1.pdf

Мийрем Раим

Miyrem Raim t2.pdf Miyrem Raim t2.pdf

Мюмюне Осман

Myumyune_Osman_t1.pdf Myumyune_Osman_t1.pdf

Myumyune Osman t2.pdf Myumyune Osman t2.pdf

Нигяр Шериф

Nigyar Sherif t2.pdf Nigyar Sherif t2.pdf

Nigyar_Sherif_t1.pdf Nigyar_Sherif_t1.pdf

Огюн Байрам

Ogyun_Bayram_t1.pdf Ogyun_Bayram_t1.pdf

Ogun Bayram t2.pdf Ogun Bayram t2.pdf

Осман Идриз

Osman_Idriz_t1.pdf Osman_Idriz_t1.pdf

Osman Idriz t2.pdf Osman Idriz t2.pdf

Первин Рамадан

Pervin_Ramadan_t1.pdf Pervin_Ramadan_t1.pdf

Pervin Ramadan t2.pdf Pervin Ramadan t2.pdf

Петър Кръстев

Petar_Krastev_t1.pdf Petar_Krastev_t1.pdf

Petar Krustev t2.pdf Petar Krustev t2.pdf

Радостина Ангелова

Radostina_Angelova_t1.pdf Radostina_Angelova_t1.pdf

Radostina Angelova t2.pdf Radostina Angelova t2.pdf

Румяна Димчева

Rumyana_Dimcheva_t1.pdf Rumyana_Dimcheva_t1.pdf

Rumyana Dimcheva t2.pdf Rumyana Dimcheva t2.pdf

Сабрие Юсуф

Sabrie_Yusuf_t1.pdf Sabrie_Yusuf_t1.pdf

Sabrie Yusuf t2.pdf Sabrie Yusuf t2.pdf

Самет Шериф

Samet_Sherif_t1.pdf Samet_Sherif_t1.pdf

Samet Sherif t2.pdf Samet Sherif t2.pdf

Севинч Кючуккул

Sevinch Kyuchukkul t1.pdf Sevinch Kyuchukkul t1.pdf

Sevinch Kyuchukkul t2.pdf Sevinch Kyuchukkul t2.pdf

Тасим Йълдъз

Tasim_Yaldaz_t1.pdf Tasim_Yaldaz_t1.pdf

Tasim Yaldaz t2.pdf Tasim Yaldaz t2.pdf

Тодорка Христова

Todorka_Hristova_t1.pdf Todorka_Hristova_t1.pdf

Todorka_Hristova_t2.pdf Todorka_Hristova_t2.pdf

Тоню Тонев

Tonyu_Tonev_t1.pdf Tonyu_Tonev_t1.pdf

Tonyu Tonev t2.pdf Tonyu Tonev t2.pdf

Хамиде Шериф

Hamide_Sherif_t1.pdf Hamide_Sherif_t1.pdf

Хатидже Чолак

Hatidje Cholak t1.pdf Hatidje Cholak t1.pdf

Hatidje Cholak t2.pdf Hatidje Cholak t2.pdf

Юркюш Молла

Yurkyush_Molla_t1.pdf Yurkyush_Molla_t1.pdf

Urkush Molla t2.pdf Urkush Molla t2.pdf