Сайтът е в процес на обновяване!

Кязим Мехмед Йълдъз

Декларации по Зпконпи:

2020:

ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t2.pdf ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t2.pdf ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t1.pdf ZPUKI_Kiazim_Yaldaz_t1.pdf