Бюджети на Община Стамболово

→ 2023

→ 2022

→ 2021

→ 2020

→ ОТЧЕТИ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА (до 2019 г.)

БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2021  ⇒ Покана за обществено обсъждане на бюджет 2021г. (Публикуван на 04.02.2021г.)

БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2019   (Публикуван на 12.02.2019г.)

БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2018   (Публикуван на 19.02.2018г.)

БЮДЖЕТ- НАЧАЛЕН ПЛАН 2017