Сайтът е в процес на обновяване!

Административно и правно обслужване на населението

Документ за пенсиониране- УП 2
Документ за трудов стаж- УП 3 /30/
Удостоверение от общ характер