Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение ІV трим_ 2023г_.zip Отчети за касово изпълнение ІV трим_ 2023г_.zip