Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Файлове:

Отчет за касово изпълнение ІІІ трим_ 2023г_.zip Отчет за касово изпълнение ІІІ трим_ 2023г_.zip