Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение към 31_07_2023г_.zip Отчети за касово изпълнение към 31_07_2023г_.zip