Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение към 30_05_2023г_.zip Отчети за касово изпълнение към 30_05_2023г_.zip