Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение към 30_09_2023г_.zip Отчети за касово изпълнение към 30_09_2023г_.zip