Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение към 30_04_2023г_.zip Отчети за касово изпълнение към 30_04_2023г_.zip