Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г.

Файлове:

Отчети за касово изпълнение към 28_02_2023г_.zip Отчети за касово изпълнение към 28_02_2023г_.zip