Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Файлове:

IB3_2021_4_7608_DMP.xls IB3_2021_4_7608_DMP.xls - 17.03.2022 14:57

IB3_2021_4_7608_KSF.xls IB3_2021_4_7608_KSF.xls - 17.03.2022 14:57

IB3_2021_4_7608_K33.xls IB3_2021_4_7608_K33.xls - 17.03.2022 14:57

IB3_2021_4_7608_DES.xls IB3_2021_4_7608_DES.xls - 17.03.2022 14:57

IB3_2021_4_7608_RA.xls IB3_2021_4_7608_RA.xls - 17.03.2022 14:57