Сайтът е в процес на обновяване!

Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Файлове:

IB3_2021_2_7608_DES.xls IB3_2021_2_7608_DES.xls

IB3_2021_2_7608_RA.xls IB3_2021_2_7608_RA.xls

IB3_2021_2_7608_KSF.xls IB3_2021_2_7608_KSF.xls

IB3_2021_2_7608_DMP.xls IB3_2021_2_7608_DMP.xls

IB3_2021_2_7608_K33.xls IB3_2021_2_7608_K33.xls

B3_2021_2_7608.xls B3_2021_2_7608.xls

BALANCE-2021-II-7608.xls BALANCE-2021-II-7608.xls