Тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Файлове:

IB3_2021_2_7608_DES.xls IB3_2021_2_7608_DES.xls - 06.08.2021 14:59

IB3_2021_2_7608_RA.xls IB3_2021_2_7608_RA.xls - 06.08.2021 14:59

IB3_2021_2_7608_KSF.xls IB3_2021_2_7608_KSF.xls - 06.08.2021 14:59

IB3_2021_2_7608_DMP.xls IB3_2021_2_7608_DMP.xls - 06.08.2021 14:59

IB3_2021_2_7608_K33.xls IB3_2021_2_7608_K33.xls - 06.08.2021 14:59

B3_2021_2_7608.xls B3_2021_2_7608.xls - 06.08.2021 14:59

BALANCE-2021-II-7608.xls BALANCE-2021-II-7608.xls - 06.08.2021 15:01