Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Файлове:

IB1_2021_9_7608_RA.xls IB1_2021_9_7608_RA.xls - 17.03.2022 14:51

IB1_2021_9_7608_K33.xls IB1_2021_9_7608_K33.xls - 17.03.2022 14:51

IB1_2021_9_7608_DES.xls IB1_2021_9_7608_DES.xls - 17.03.2022 14:51

IB1_2021_9_7608_KSF.xls IB1_2021_9_7608_KSF.xls - 17.03.2022 14:51

IB1_2021_9_7608_DMP.xls IB1_2021_9_7608_DMP.xls - 17.03.2022 14:51