Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Файлове:

IB1_2021_6_7608_K33.xls IB1_2021_6_7608_K33.xls - 13.07.2021 09:45

IB1_2021_6_7608_DES.xls IB1_2021_6_7608_DES.xls - 13.07.2021 09:45

IB1_2021_6_7608_KSF.xls IB1_2021_6_7608_KSF.xls - 13.07.2021 09:45

IB1_2021_6_7608_RA.xls IB1_2021_6_7608_RA.xls - 13.07.2021 09:45

B1_2021_06_7608.xls B1_2021_06_7608.xls - 13.07.2021 09:45

IB1_2021_6_7608_DMP.xls IB1_2021_6_7608_DMP.xls - 13.07.2021 09:45