Бюджет 2021 г., приет с решение №133 от 25.02.2021 г. на Общински съвет - Стамболово

Файлове:

Решение ОбС - Бюджет 2021 Решение ОбС - Бюджет 2021 - 27.05.2021 14:11