Новини

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В началото на февруари 2017 г. Община Стамболово получи за Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда, специализиран автомобил снабден с електрохидравлична рампа за превоз на хора с увреждания.

Автомобилът е марка ФОРД с пет плюс едно места и с едно място за инвалидна количка.

Община Стамболово закупи автомобила в изпълнение на  проект  “Насърчаване на социалното включване за независим живот в община Стамболово”, Договор №BG05M9OP001-2.002-0273-C01.

Целта на проекта е да бъдат предоставяни здравни грижи на лица с увреждания  и възрастни хора от целевите групи, както и да бъдат транспортирани не само до Центъра за услуги в Стамболово, но и до здравни заведения за консултации, прегледи, терапия и други нужди.

Със закупуването на колата се осигурява възможност потребителите да бъдат посещавани в домовете им от специалистите в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашна среда или да бъдат транспортирани до Стамболово за консултации, групова работа с психолог, за рехабилитация и други.

Финансирането се осигурява от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по Процедура №BG05М9ОР001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.