Новини
Местните данъци и такси към Стамболово вече могат да се плащат онлайн в касите на ИЗИПЕЙ, и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

Плащането на общ годишен данък - кола, имот, смет и лихви (ако има такива), през ИЗИПЕЙ е с такса за клиента. Тя е най-малко 1 лев и най-много 5 лева върху цялата сума за общ годишен данък. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една трансакция.

По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи или да се звъни в общината и да се търси предварителна информация кой колко дължи. Информацията за целия данък излиза веднага след съобщаване на ЕГН-то или БУЛСТАТА и може да се плаща веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. Не може да се допусне и двойно плащане на данъка. ИЗИПЕЙ към момента има 2 404 каси в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни. Онлайн пащането спазва и Закона в последователността на издължаване на данъка - от най-старо към най-ново задължение.

Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно хората. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.

Услугата е абсолютно безвъзмездна за Общината.

Тя се случи по решение на кмета г-н Мухлис Сербест. Така Стамболово разшири електронните си услуги, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци, търсейки възможно най-евтиното и достъпното за хората. Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване на българите в страната и целия свят. Идеята на кметския екип е да продължава тази тенденция и да модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.