Открито управление

 

Открита Процедура

за

Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект:„ Реконструкция на път HKV1170/III-505”/Корен-Малък извор Кралево- Кладенец-Зимовина /III-5072 от  км 0+ 000 до км 1+983 и от км 3 +940   до км 9+124” до км 9 124я ”, Община Стамболово 

  Пълния пакет с тръжните документи може да изтеглите от ТУК.
 
  

Открита Процедура

за

 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „Реконструкция на път HKV1170/III-505 Корен-Малък Извор/Кралево-Кладенец-Зимовина/III-5072, от км 0+000 до км 1+983 и от км 3+940 до км 9+124“, Община Стамболово
 
 Пълния пакет с тръжните документи може да изтеглите от ТУК.
 
   

Открита Процедура

за 

 ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ  С ТАЙНО НАДДАВАНЕ  ЗА  ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА  СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН:(08.07.2016г.)

 

 

 

 
 

Открита Процедура

за 

 

Предмет: „Консултиране, свързано с изпълнение и отчитане на дейностите по проект “Реконструкция на път HKV 1172 / III - 5074 / Стамболово - Граница общ. ( Стамболово - Кърджали ) - / III - 5072/ с ид. №26/321/01162